Vinterfåglar

På Gröngölingarna har vi pratat om hur det är för fåglarna på vintern. Eleverna fick göra en talgboll för att kunna mata fåglar som finns kvar här under vintern. Vi gjorde extra talgbollar och byggde en fågelmatstation utanför fritidsfönstret. En talgjoxe har hittat dit och äter av det vi bjuder på. Den störs inte av att vi tittar på den genom fönstret.

Kommentera