Ateljen – Påskkort

I veckan har vi skapat påskort  som sedan ska få sprida påskhälsningar till våra nära och kära. Vi har skapat efter mallar och de som velat har skapat fritt. Dessutom har vi haft många fina samtal under våra pysselstunder.

Vi tränar på att skapa efter mallar där det gäller att träna sig i att följa instruktioner. Vi har även skapat fritt där det gäller att använda sin fantastiska fantasi. Vi delar med oss av våra kunskaper och vi hjälps åt om vi behöver hjälp. Vi tränar oss i att möta varandra i samtalet och att lyssna på varandra. Helt fantastiskt faktiskt.