Om oss

Tomtebogård är en integrerad förskola och skola med barn/elever från ett till åtta år. Det finns fyra förskoleavdelningar och från hösten 2014 är skolan utbyggd till fyra fritidsavdelningar från tidigare två fritidsavdelningar. Varje avdelning har tre klasser, en förskoleklass, en etta och en tvåa. Avdelningarna heter Vittran, Nornan, Vätten och Älvan.

Vi gör bloggen för att visa utåt vad vi gör på fritids. Vi vill nå elevernas föräldrar, släktingar och vänner. Men även för andra intresserade, kanske andra fritidskollegor som finns runt om i världen. Vi vill visa att fritids bidrar till elevernas utveckling och är en viktig del av deras vardag. Våra elever får även se vilka aktiviteter och projekt som pågår på vår skola.

Delaktighet är en viktig bit i fritidshemmets verksamhet, därför känns det viktigt att eleverna är delaktiga i vad vi gör på bloggen. De ska vara med och bygga bloggen och känna att de är stolta över vårt fritids och vår fritidsblogg. De elever som går i 2:an har ansvar över att göra ett blogginlägg i veckan och då samtalar vi med de eleverna om plagiat, upphovsrätt och webbetik.

Genom vår medverkan i webbstjärnan.se vill vi få inspiration att driva en levande blogg som hela fritidsgruppen bidrar till.

Eftersom det inte finns någon tävlingsklass för fritids så hoppas vi att bloggandet leder till ökad kunskap och inspiration för våra elever. Vi vill även att våra föräldrar ska få mer insikt i fritidsverksamheten och därigenom visar ett större intresse för vår verksamhet.

 

Kommentera