Flygplansrace på Nornan

Årets race blev en succe med många deltagare både på längst kast och bäst design. Vi har även en egen kategori som i år blev coolaste flygningen.

Kommentera