Vad händer på Vätten V.48?

vatten-v48

Inom Tema Känslor har vi under måndagen vecka 48 sett filmen Insidan ut. Idag, tisdag, kommer vi under vår värdegrundssamling att samtala om filmen och fokusera på just känslor. Vilka känslor har vi? Vi gör en kartläggning och börjar sedan med att fokusera på känslan glädje. Vad gör oss glada, hur kan vi göra andra glada, måste man alltid vara glad o.s.v?

Detta är ett arbete inom målet att varje elev;

  • ”kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt,
  • medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.” (Lgr 11, Kap 2: Normer och värden)