Vad gör vi på Vittrans fritids?

Vittran kommer att lägga upp en följetong för att synliggöra fritidshemmet och dess verksamhet, där våra veckovisa aktiviteter beskrivs lite mer ingående 🙂 Som vårdnadshavare kan det ibland vara svårt att få insyn i fritidshemmets fulla verksamhet, därför vill vi på Vittran bjuda in er till en liten guidad rundtur i vad, hur och varför!


FRITIDSSAMLING

Varje dag håller vi klassvisa fritidssamlingar med olika pedagoger, och avslutar veckan på fredagen med en gemensam storsamling för alla tre klasser. Under samlingarna har pedagogerna olika teman och syften där de bland annat samtalar och visar material kring olika mål för fritidshemmet.

Genom att samla ihop de tre barngrupperna inför fritidsdagen visar vi barnen vad som händer under dagen och veckan, lyfter viktiga frågor och tankar som uppkommit under veckan och erbjuder de aktiviteter som finns. Barnen får på så vis en överblick över sin fritidstid samt får en stund att landa efter skoldagen. De olika teman som fritidspedagogerna utgår sina samlingar ifrån är bland annat vänskap och relationer, Grej of the Day, musik och drama samt olika gruppstärkande övningar. Att vi också roterar pedagogerna i de tre klasserna ser vi som väldigt givande då vi stärker relationerna även i de barngrupper som vi under skoldagen inte samverkar med.

1

Trafikvecka

I veckan har vi på haft trafikvecka. Barnen har fått se trafikkalendern, avsnitt om hur cykeln är godkänd samt hur bra och viktigt det är att ha reflexer. Som rörelse denna vecka hade vi cykelrörelse, Danne tog med barnen mot ängarna och cyklade en sväng. De fick sedan cykla fritt i skogen och vissa stannade och lekte vid sjön.
På fredagen hade vi trafikdag då det fanns en cykelbana i skogen, en balansbana, tvätt och mekstation men så fick vi även besök av polisen.

IMG_7168IMG_7177IMG_7190 IMG_7191 IMG_7188IMG_7192 IMG_7193 IMG_7197